Roetfilter Verwijderen en Uitschakelen

Ondervind u problemen met uw auto en komen de onderstaande symptomen overeen ?
– Vermogens verlies
– Brandend motormanagement Lamp
– Knipperende Gloeispiraal lamp
– Stank tijdens rijden
– Stijgend oliepeil
– Auto in noodloop
– Verzwaarde geluid van uw auto

dan is dit meestal de oorzaak van een verstopte roetfilter, Wij kunnen voor u de roetfilter verwijderen en/of uitschakelen.
Wij kunnen u helpen met uw roetfilter probleem of eventueel een andere probleem die zich voordoet met uw auto.

Wanneer uw auto bij ons binnenkomt voeren wij altijd diagnose uit, dit is nodig om precies de probleem van uw auto te kunnen vinden.

Roetfilter verwijderen is niet toegestaan, enkel voor export ( buiten de EU ) of Motorsport doeleinde

Wij kunnen ook uw Roetfilter reinigen waardoor uw roetfilter weer als nieuw is !

Veel voorkomende storingen bij een defecte roetfilter:
 P145E
 5214 Diesel Partikelfilter Regeneratie (DPF), doorvoerhoeveel lucht te weinig Diesel Regeneration, Luchtmassendurchsatz zu wenig Diesel particulate filter (DPF) regeneration – mass air flow too low
 P145F
 5215 Diesel Partikelfilter Regeneratie (DPF), doorvoerhoeveel lucht te groot Diesel Regeneration, Luchtmassendurchsatz zu groß Diesel particulate filter (DPF) regeneration – mass air flow too high
17873  45C1
 P1465
 5221 Pomp voor Toegevoegd Partikelfilter (V135), kortsluiting naar plus Pumpe für Additiv Partikelfilter (V135), Kurzschluss nach Plus Additive Pump (V135), Short to Plus
 17874  45C2
 P1466
 5222 Pomp voor Toegevoegd Partikelfilter (V135), circuit open / kortsluiting naar massa Pumpe für Additiv Partikelfilter (V135), Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse Additive Pump (V135), Open / Short to Ground
 P146A
 5226 Diesel Partikelfilter Regeneratie (DPF), Bank 1, foutieve werking Diesel Partikelfilter Regeneration Bank 1, wirkung fehlerhaft Diesel particulate filter (DPF) Bank 1 – malfunction
 P146B
 5227 Diesel Partikelfilter Bank 2, temperatuur te laag Diesel Particle Filter Bank 2, Temperature Rise too Low
 18434  4802
 P2002
 8194 Partikelfilter Bank 1, efficiëntie beneden drempelwaarde Partikelfilter Bank 1, Schwellwert nicht erreicht Particulate Trap Bank 1, Efficency Below Threshold
 18435  4803
 P2003
 8195 Partikelfilter Bank 2, efficiëntie beneden drempelwaarde Partikelfilter Bank 2, Schwellwert nicht erreicht Particulate Trap Bank 2, Efficency Below Threshold
P200C  8204 Diesel Partikel Filter, bank 1, te hoge temperatuur Dieselpartikelfilter, Bank 1, Temperatur zu hoch  Diesel Particulate Filter Bank 1, Over Temperature
 P200D
 8205 Diesel Partikel Filter, bank 2, te hoge temperatuur Dieselpartikelfilter, Bank 2, Temperatur zu hoch Diesel Particulate Filter Bank 2, Over Temperature
 P242F
 9263 Diesel Partikel Filter (DPF), restrictie, verstopt Partikelfilter, Maximale Beladung überschritten Diesel Particulate Filter (Bank 1); Restricted/Clogged – MIL ON
 P244A
 9290 Diesel Partikel Filter (DPF) bank 1, drukverschil te groot Diesel Particulate Filter bank 1, Differential Pressure too Low
 P244B
 9291 Diesel Partikel Filter (DPF) bank 1, drukverschil te klein Diesel Particulate Filter bank 1, Differential Pressure too High
 P244C
 9292 Uitlaatgastemperatuur te laag voor Diesel Partikel Filter Regeneratie bank 1 Exhaust Temperature too Low for Particulate Filter Regeneration bank 1
 P244D
 9293 Uitlaatgastemperatuur te hoog voor Diesel Partikel Filter Regeneratie bank 1 Exhaust Temperature too High for Particulate Filter Regeneration bank 1
 P244E
 9294 Uitlaatgastemperatuur te laag voor Diesel Partikel Filter Regeneratie bank 2 Exhaust Temperature too Low for Particulate Filter Regeneration bank 2
 P244F
 9295 Uitlaatgastemperatuur te hoog voor Diesel Partikel Filter Regeneratie bank 2 Exhaust Temperature too High for Particulate Filter Regeneration bank 2
 18884  49C4
 P2452
 9298 Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, elektrische fout in circuit Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘A’, elektrischer Fehler im Stromkreis Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Circuit Malfunction
 18885  49C5
 P2453
 9299 Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, onwaarschijnlijk signaal Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘A’, unplausibeles Signal Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Implausible Signal
 18886  49C6
 P2454
 9300 Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, kortsluiting naar massa Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘A’, Signal zu klein Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Short to GND
 18887  49C7
 P2455
 9301 Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, kortsluiting naar plus Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘A’, Signal zu groß Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Short to Plus
 18888  49C8
 P2456
 9302 Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, onderbreking of foutief signaal Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘A’, Unterbrechung / Unplausibeles Signal Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 18889  49C9
 P2457
 9303 Koeling uitlaatgasterugvoersysteem, Performance Exhaust Gas Recirculation Cooling System, Performance
 18890  49CA
 P2458
 9304 Diesel Partikel Filter: Regeneratie Tijdsduur Diesel Particulate Filter: Regeneration Duration
 18891  49CB
 P2459
 9305 Diesel Partikel Filter: Regeneratie Frequentie Diesel Particulate Filter: Regeneration Frequency
 P245E 9310 Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, fout in circuit Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘B’, elektrischer Fehler im Stromkreis Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Circuit Malfunction
 P245F
 9311 Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, onaannemelijk signaal Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘B’, unplausibeles Signal Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 18892  49CC
 P2460
 9312 Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, signaal te zwak Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘B’, Signal zu klein Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Signal too Low
 18893  49CD
 P2461
 9313 Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, signaal te sterk Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘B’, Signal zu groß Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Signal too High
 18894  49CE
 P2462
 9314 Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, onderbreking of foutief signaal Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber ‘B’, Unterbrechung / Unplausibeles Signal Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 18895  49CF
 P2463
 9315 Diesel Partikel Filter, buitensporige toename van roet Dieselpartikelfilter – Russbeladung zu hoch Diesel Particulate Filter: Excessive Soot Accumulation
 18896  49D0
 P2464
 9316 Diesel Partikel Filter, Drukverschil Bank 2 te laag Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too Low Bank 2
 18897  49D1
 P2465
 9317 Diesel Partikel Filter, Drukverschil Bank 2 te hoog Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too High Bank 2
 18898  49D2
 P2466
 9318 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, fout in circuit Abgastemperaturgeber, Bank 2 Geber 3, Fehler im Stromkreis Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Circuit
 18899  49D3
 P2467
 9319 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, onwaarschijnlijk signaal Abgastemperaturgeber, Bank 2 Geber 3, unplausibeles Signal Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Circuit Implausible Signal
 18900  49D4
 P2468
 9320 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, signaal te zwak Abgastemperaturgeber, Bank 2 Geber 3, Signal zu klein Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Signal too Low
 18901  49D5
 P2469
 9321 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, signaal te sterk Abgastemperaturgeber, Bank 2 Geber 3, Signal zu groß Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Signal too High
 P246A
 9322 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, onderbreking Abgastemperaturgeber, Bank 2 Geber 3, Unterbrechung Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Intermittent
 P246B
 9323 Toestand auto onjuist voor Diesel Partikel Filter (DPF) Regeneratie Vehicle Conditions Incorrect for Diesel Particulate Filter Regeneration
 P246C
 9324 Diesel Partikel Filter (DPF) Restrictie, vermogen daardoor begrenst Diesel Particulate Filter Restriction – Forced Limited Power
 P246D
 9325 Diesel Partikel Filter (DPF) druksensor ‘A’ / ‘B’, verhouding Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P246E
 9326 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, fout in circuit Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-1, elektrischer Fehler im Stromkreis Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Circuit
 P246F
 9327 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, onaannemelijk signaal Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-1, unplausibeles Signal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Circuit Implausible Signal
 18902  49D6
 P2470
 9328 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, signaal te zwak Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-1, Signal zu klein Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Signal too Low
 18903  49D7
 P2471
 9329 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, signaal te sterk Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-1, Signal zu groß Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Signal too High
 18904  49D8
 P2472
 9330 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, onderbreking / onwaarschijnlijk Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-1, Unterbrechung / Fehlerhaft Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Circuit Intermittent / Erratic
 18905  49D9
 P2473
 9331 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, fout in circuit Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-2, elektrischer Fehler im Stromkreis Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Circuit
 18906  49DA
 P2474
 9332 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, onwaarschijnlijk signaal Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-2, unplausibeles Signal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Circuit Implausible Signal
 18907  49DB
 P2475
 9333 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, signaal te zwak Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-2, Signal zu klein Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Signal too Low
 18908  49DC
 P2476
 9334 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, signaal te sterk Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-2, Signal zu groß Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Signal too High
 18909  49DD
 P2477
 9335 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, onderbreking / onwaarschijnlijk Abgastemperatur, Sensor-4 Bank-2, Unterbrechung / Fehlerhaft Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Circuit Intermittent / Erratic Bank
 18910  49DE
 P2478
 9336 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 1, signaal hoger/lager dan toegestaan Abgastemperatur, Bank 1 Sensor 1, Außerhalb des Bereichs Exhaust Gas Temperature, Bank 1 Sensor 1, Out of Range
 18911  49DF
 P2479
 9337 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 2, signaal hoger/lager dan toegestaan Abgastemperatur, Bank 1 Sensor 2, Außerhalb des Bereichs Exhaust Gas Temperature, Bank 1 Sensor 2, Out of Range
 P247A
 9338 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 3, signaal hoger/lager dan toegestaan Abgastemperatur, Bank 1 Sensor 3, Außerhalb des Bereichs Exhaust Gas Temperature, Bank 1 Sensor 3, Out of Range
 P247B
 9339 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, signaal hoger/lager dan toegestaan Abgastemperatur, Bank 1 Sensor 4, Außerhalb des Bereichs Exhaust Gas Temperature, Bank 1 Sensor 4, Out of Range
 P247C
 9340 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 1, signaal hoger/lager dan toegestaan Abgastemperatur, Bank 2 Sensor 1, Außerhalb des Bereichs Exhaust Gas Temperature, Bank 2 Sensor 1, Out of Range
 P247D
 9341 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 2, signaal hoger/lager dan toegestaan Abgastemperatur, Bank 2 Sensor 2, Außerhalb des Bereichs Exhaust Gas Temperature, Bank 2 Sensor 2, Out of Range
 P247E
 9342 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, signaal hoger/lager dan toegestaan Abgastemperatur, Bank 2 Sensor 3, Außerhalb des Bereichs Exhaust Gas Temperature, Bank 2 Sensor 3, Out of Range
 P247F
 9343 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, signaal hoger/lager dan toegestaan Abgastemperatur, Bank 2 Sensor 4, Außerhalb des Bereichs Exhaust Gas Temperature, Bank 2 Sensor 4, Out of Range
 18912  49E0
 P2480
 9344 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, fout in circuit, onderbreking Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-1, Unterbrechung Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Circuit / Open
 18913  49E1
 P2481
 9345 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, signaal te zwak Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-1, Signal zu klein Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Signal too Low
 18914  49E2
 P2482
 9346 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, signaal te sterk Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-1, Siganl zu groß Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Signal too High
 18915  49E3
 P2483
 9347 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, onwaarschijnlijk signaal Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-1, unplausibeles Signal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Circuit Implausible Signal
 18916  49E4
 P2484
 9348 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, onderbreking / onwaarschijnlijk Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-1, Unterbrechung / Fehlerhaft Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Circuit Intermittent / Erratic
 18917  49E5
 P2485
 9349 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, fout in circuit, onderbreking Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-2, Unterbrechung Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Circuit / Open
 18918  49E6
 P2486
 9350 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, signaal te zwak Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-2, Signal zu klein Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Signal too Low
 18919  49E7
 P2487
 9351 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, signaal te sterk Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-2, Siganl zu groß Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Signal too High
 18920  49E8
 P2488
 9352 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, onwaarschijnlijk signaal Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-2, unplausibeles Signal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Circuit Implausible Signal
 18921  49E9
 P2489
 9353 Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, fout in circuit, onwaarschijnlijk Abgastemperatur, Sensor-5 Bank-2, Unterbrechung / Fehlerhaft Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Circuit Intermittent / Erratic
 P249F
 9375 Gesloten Systeem Diesel-Partikel-Filter Regeneratie Systeem, te veel tijd om binnen te komen Excessive Time to Enter Closed Loop Particulate Filter Regeneration Control
 P24A0
 9376 Gesloten Systeem Diesel-Partikel-Filter Regeneratie Systeem aan limiet, te weinig stroming Closed Loop Particulate Filter Regeneration Control at Limit, Flow too Low
 P24A1
 9377 Gesloten Systeem Diesel-Partikel-Filter Regeneratie Systeem aan limiet, te veel stroming Closed Loop Particulate Filter Regeneration Control at Limit, Flow too High
 P24A2
 9378 Diesel-Partikel-Filter Regeneratie Bank-1, niet compleet Diesel Particulate Filter Regeneration Bank-1, Incomplete